Wojna Aniołów


"..... Miewam dni, kiedy zastanawiam się kim jestem??? Dobrym człowiekiem, czy potworem? Zwłaszcza kiedy tracę cierpliwość i wybucham złością......"

Kim jestem? Pytam życie,

po cichu, szeptem nieśmiałym .....

siedząc na góry szczycie,

czując się dzieckiem małym.


Bo w moim ciele codziennie

wojnę ze sobą toczą,

dobre i złe anioły, niezmiennie

z mieczami kroczą ...


Gdy dobry anioł wygrywa,

miłość zalewa me serce ...

gdy zły - a często tak bywa,

płacze bezgłośnie w udręce.


Kim jestem? Boże jedyny,

odpowiedz dziecku swojemu.

Tu, na tym szczycie krainy,

tak bliskim serceu Twojemu.


Kiedy to dziecko usłyszy

wreszcie prawdziwe swe imię,

to może uśnie już w ciszy ...

i jeden z aniołów zginie.


Nie ważne, kóry zostanie,

bo w sercu spokój zagości ...

ja tylko modlę się, Panie ...

by był to Anioł Miłości.


Próbowałam.Spadam.Dzieckiem być.Niewidzialna.W świecie ciszy.Wieczorny bal.Zły sen.Wiatr.Ile.Anioły.Noc.Dlaczego.


@AgaJupowicz