Miewam dni, kiedy zastanawiam się kim jestem??? Dobrym człowiekiem, czy potworem? Zwłaszcza kiedy tracę cierpliwość i wybucham złością..Każdy ma w sobie dziecko ........
Wiele czasu zajęło mi przyznanie się przed sobą,że jestem nieszczęśliwa... Wiele razy próbowałam komuś o tym powiedzieć, z mizernym skutkiem...do czasu.